Zubr evropský

Jak vypadám

Jsem největším suchozemským savcem Evropy. Připomínám tura domácího, ale jsem mohutnější, s delší tmavohnědou srstí. Na bradě a krku tvoří prodloužená srst vous a hřívu, výraznou hlavně u starých samců. V kohoutku dorůstám až 195 cm, na délku měřím kolem 300 cm a vážím až 1350 kg. Samice jsou téměř o polovinu menší, váží kolem 500 kg a mají kratší rohy.

Jak žiji

Jsem stádové zvíře a žiji v rodinných skupinách. Ty tvoří krávy, telata a mladí jedinci ve věku 2–3 let. Staří býci jsou samotáři nebo vytváří dvoučlenné skupiny. Říje probíhá od srpna do září a samci během ní navštěvují stáda samic, o jejichž přízeň často bojují. Samice jsou březí necelých 9 měsíců a rodí v květnu nebo červnu jedno mládě. Jsem aktivní ve dne i v noci. Krávy se v zajetí dožívají až 25 let, býci jen kolem 20 let. Ve volné přírodě se dožíváme nižšího věku.

Čím se živím

Živím se hlavně trávou a bylinami, ale požírám také listí, větvičky a kůru stromů, příležitostně i jejich plody (především žaludy). Občas si jídelníček zpestřím i nejrůznějšími lesními plody, jako jsou ostružiny nebo houby.

Kde mě potkáte

Obývám rozsáhlejší porosty listnatých a smíšených lesů s hustým podrostem a mýtinami. V současné době je naše největší stádo v oboře Židlov v Ralsku.

Zajímavosti

Z volné přírody na území ČR jsem úplně vymizel již na počátku historické éry a všechny zprávy z pozdější doby se týkají zubrů v oborách šlechty. Všichni zubři na světě jsou potomky posledních 55 kusů chovaných počátkem 20. let 20. století v zoologických zahradách.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.