Jelen evropský (lesní)

Jak vypadám

Jsem vysoký mezi 90–150 cm a vážím 60–200 kg. Laň (samice) dorůstá asi o třetinu menší velikosti než samec. Letní srst mám červenohnědou a zimní šedohnědou, zrcátko je nažloutlé. V době říje samcům narůstá na krku tmavá hříva. Kolouch (mládě) je výrazně skrvnitý. Na hlavě nosím ozdobu – parohy, kterou každoročně od února do května shazuji (starší jedinci dříve a mladší později). Na jaře mi rostou nové, pokryté lýčím (vyživovací vrstva). Tuto vrstvu pak vytloukám v červenci a srpnu o stromy. Parohy mi denně vyrostou až o 1 cm.

Jak žiji

Mimo říji se většinou zdržuji samostatně, laně naopak ve skupinách, a to až v počtu 50 kusů. Na pastvu vyrážím obvykle až za soumraku. Během říje, od poloviny září do poloviny října, hlasitě troubím (hlavně brzy ráno či za soumraku), abych zaujal laně a udržel své stádo pohromadě. Troubením dávám najevo i svou sílu k zapuzení jiného jelena od stáda. Pokud to nepomůže, použiji v souboji s ním své parohy. Laně rodí obvykle jedno, velmi vzácně dvě mláďata, která se po narození skrývají v trávě. Jejich charakteristické bílé skvrny zmizí na konci léta, ale často se stává, že mladí jeleni mají několik skvrn i další rok. Ve volné přírodě se dožívám 10–13 let, v oborách až 20 let.

Čím se živím

Jsem býložravý přežvýkavec a nejvíce si pochutnám na trávě a bylinách, které spásám na lesních mýtinách či podél cest. V noci si troufnu i na pole za oblíbeným obilím či kukuřicí. Když všude leží sníh, nepohrdnu kůrou a výhonky větví mladých stromků, což ale nemají rádi lesníci. Abych to nedělal, tak mi v zimě myslivci nosí žaludy, kaštany, jablka, řepu či mrkev.

Kde mě potkáte

Jsem typickým a hojným obyvatelem lesů v téměř celé Evropě. Někde jsem dokonce natolik hojný, že mě lesníci považují za škůdce mladých stromků. Je to také z toho důvodu, že mě lidé často ruší v mých stávaništích, proto se stahuji do nepřístupných houštin, kde poté škodím okusem mladých stromků.

Zajímavosti

Pohyby oční bulvy člověka vidím až na vzdálenost 60 metrů. Pokud se dožiji delšího věku, v mém srdci se vytvoří kůstka ve tvaru kříže, které myslivci říkají hubertka. Chlupy mé srsti jsou duté a naplněné vzduchem, i díky nim jsem znamenitým plavcem.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.