Jak se chovat v lese

Desatero pro návštěvníky lesa

  1. V lese nechte hlasivky odpočívat, zakřičte si na sportovním utkání nebo na koncertě.
  2. Všechny své odpadky si z lesa odneste. A pokud odnesete i nějaké další, les vám bude vděčný.
  3. Oheň si rozdělejte na zahradě nebo veřejném tábořišti. I malá jiskřička je pro les a jeho obyvatele velkým nebezpečím.
  4. Sazeničky a semenáčky jsou děti velkých stromů, neberte jim je.
  5. V lese nelámejte větve stromů, klacků pro hry najdete na zemi dost. A suché jsou stejně nejlepší.
  6. V lese jste na návštěvě u zvěře, proto ji nerušte. Ani vy byste nebyli rádi, kdyby Vám jeleni rozházeli v pokojíčku hračky.
  7. V lese jezděte na kole jen po značených cestách. Snižujete tak riziko úrazu. Navíc jízdou mimo cesty poškozujete nejen les, ale i své kolo.
  8. V lese nikdy nechoďte tam, kde se kácí stromy.
  9. V lese můžete pěšky chodit kdekoliv. Buďte ale ohleduplní ke stromům a vyhněte se oplocenkám, skládkám dřeva, vyvráceným stromům a místům, která vyznačí lesník či majitel lesa.
  10. V lese si můžete nasbírat houby a lesní plody pro vlastní potřebu, co jen unesete.

Každý les někomu patří

Každý les někomu patří. To si při jeho návštěvě málokdy uvědomujeme. Takže vždy, když jsme v lese, jsme u někoho na návštěvě. Je proto třeba chovat se ohleduplně jak k majiteli lesa a jeho majetku, tak k lesním obyvatelům. Jak byste se tvářili vy, kdyby někdo rejdil se čtyřkolou, autem nebo třeba jen na kole na Vaší zahradě?

Kvízy

Vyzkoušejte si kvíz „Desatero lesa“ nebo „Jak se zachovat, když …