Lasice hranostaj

Jak vypadám

Jsem malá šelma s protáhlým tělem, krátkými končetinami s náznakem plovací blány a krátkým ocasem. Dorůstám délky 21 až 30 cm (délka ocasu okolo 5–12 cm) a vážím 150 až 350 g. Samci jsou až o třetinu větší než samice. V létě mám hnědé zbarvení (od světle až po tmavě hnědou barvu) s bílým břichem a v zimě mám čistě bílý hustý kožich. Typická je pro mě černá špička ocasu, která zůstává u letní i zimní srsti. Odedávna byla moje zimní kožešina vysoce ceněná a byla používána i na typická a dobře známá slavnostní roucha (hermelín).

Jak žiji

Žiji samotářským životem, vyjma samic s odrůstajícími mláďaty. Pohybuji se skoky s čenichem u země. Skoky dosahují délky u samců 50 cm a u samic 30 cm. Často sleduji okolí – panáčkuji. Umím dobře plavat a šplhat po stromech. Jsem noční zvíře, ale díky vysoké přizpůsobivosti dokáži lovit bez problémů i přes den. Mláďata  mám jednou do roka. Doupě si zřizuji v dutině stromu, ve skalní rozsedlině a nepohrdnu ani opuštěným doupětem jiného zvířete. V přírodě se dožívám průměrně 1,5 roku.

Čím se živím

Kořistí jsou mi hlavně hlodavci, ptáci a jejich vajíčka. Kořist lovím zpravidla zakousnutím se do krku. Když je o potravu nouze, spokojím se i se žížalami a jinými bezobratlými.

Kde mě potkáte

Najdete mě v celé ČR. Vyskytuji se v lesích, na loukách, ale i v křovinatých porostech a horských oblastech nebo bažinách, vyhýbám se hustým lesům. Vyhledávám vlhčí stanoviště, proto se často zdržuji na březích tekoucích i stojatých vod.

Zajímavosti

V zimním období mívá mé bílé bříško žlutavý až žlutozelený nádech – je to od výměšků análních žláz.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.