Jelen sika

Jak vypadám

Na rozdíl od u nás původního jelena lesního, jsem podstatně menší. V kohoutku měřím přibližně 120 cm a vážím kolem 80 kg. V létě mě snadno poznáte podle kaštanově hnědé srsti s řadami bílých skvrn. Na hřbetu mám černý pás, který se táhne až k ocasu a končí čistě bílou skvrnou – obřitkem. Zimní srst mám naopak nenápadně šedohnědě zbarvenou. Hlavu, která je poměrně krátká a z profilu trojúhelníková, zdobí relativně krátké parohy, které mívají maximálně 8 výsad.

Jak žiji

Žiji většinou samotářsky. V čase říje, na podzim, mě často zaslechnete, jak vábím samice (laně) pomocí tří vysokých a táhlých pískavých tónů. V průběhu června klade laň jedno, výjimečně dvě mláďata (kolouchy). Laně žijí v malých rodinných skupinách spolu s kolouchy, pouze v zimě se shlukují do větších tlup, které mohou čítat výjimečně i stovky kusů. Během dne zalehávám v krytu houštin a teprve za soumraku vycházím za pastvou na louky a pole. Dožívám se až 18 let.

Čím se živím

Mou nejčastější potravou jsou listy, větvičky i plody stromů a keřů, byliny, houby. Jídelníček si rád zpestřím i polními plodinami a ovocem.

Kde mě potkáte

Ve světlých listnatých lesích převážně v jihozápadních Čechách.

Zajímavosti

Do Čech jsem byl dovezen na počátku minulého století z Japonska. Původně jsem byl obyvatelem obor na jihu Plzeňska. Odtud jsem se ve čtyřicátých letech minulého století, často díky poškozenému oplocení i díky mé schopnosti přeskakovat až dvoumetrové překážky, dostal do volné přírody.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.