Tchoř tmavý

Jak vypadám

Velikostí se řadím mezi kunu a lasici, jsem tedy menší šelma, dlouhá 30 až 48 cm, s ocasem 11–21 cm. Vážím 0,8–2 kg. Mám zavalitější postavu a krátké nohy. Díky bílé barvě na stranách hlavy oproti ostatní hnědé srsti jsem snadno odlišitelný od podobných tvorů. Podsada srsti je nažloutlá, na břišní straně černá. Ocas mám tmavý, někdy se světlou špičkou.

Jak žiji

Nejsem zcela tvorem lesním, přednost dávám spíše otevřené členité krajině s remízky, s oblibou se držím poblíž vod i lidských stavení. Lovím hlavně v noci, rád plavu a za kořistí se umím dokonce potápět. Žiji samotářským životem. Ukrývám se v hromadách kamení či větví, v kůlnách, stodolách, případně si vyhrabu noru. V případě nebezpečí uplatňuji svou zbraň – vyměšuji pronikavě páchnoucí sekret svých podocasních žláz. Samice vrhá jednou ročně tři až sedm mláďat (výjimečně až 12) vážících méně než 10 g. Po třech měsících jsou zcela samostatná a dosahují hmotnosti dospělého jedince. Rodina se v tuto dobu rozpadá. Ve volné přírodě se dožívám maximálně 7 let.

Čím se živím

Lovím především drobné hlodavce, dále ptáky, drobné savce, žáby, ryby, umím vyloupit kurník, králíkárnu, odvážím se až na dvorek, kde zabíjím slepice a další domácí drůbež.

Kde mě potkáte

Žiji v Evropě a západní části Asie, v Alpách až do výšky 2000 m n. m. Nejsem hojný. Lidé mě často chovají i doma jako domácího mazlíčka a nazývají mě fretkou domácí. V některých zemích je fretka stále užívána k lovu divokých králíků.

Zajímavosti

Umím chodit pozpátku, stejně jako jezevec. Lovím i ropuchy a rejsky, známé svým odpuzujícím zápachem a jedovatými látkami.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.