Zdravověda

Okamžitá první pomoc je nedílnou součástí záchrany lidského života. První chvíle po úrazu nebo nehodě jsou nejdůležitější.

Základní kroky první pomoci

 1. Zajistit svou bezpečnost – prvním krokem k záchraně druhého je zajištění vlastní bezpečnosti. Nejprve se tedy rozhlédneme, zdali nám nehrozí nějaké nebezpečí skrývající se v okolí (prostředí, zvířata, věci) a použijeme vhodné ochranné pomůcky (rukavice, roušku apod.)
 2. Zjistit Co, kde a komu se stalo – budou se na to ptát na tísňové lince 112 nebo přímo záchranáři záchranné služby na telefonu 155
  1. co a kde se stalo
  2. co přesně se stalo (nehoda, úraz, nemoc, otrava)
  3. popis zranění, věk, pohlaví a stav zraněného či zraněných a jejich počet
  4. jestli již někdo poskytuje první pomoc
  5. vaše jméno a telefonní číslo
 3. Pokud jsme sami, hlasitě zavolat POMOC, abychom zkusili získat pomoc dalších lidí
 4. Zavolat na tísňovou linku 112 nebo 155.
  1. nikdy nezavěšujte jako první, záchranáři se mohou chtít ještě na něco zeptat
  2. telefon zapněte na hlasitý poslech (reproduktor), ať můžete provádět první pomoc a záchranář slyší, co se děje a může vám radit
 5. Poskytnout první pomoc (podle pokynů záchranáře na tísňové lince)
 6. Pomoci případným dalším zraněným, kteří nejsou v ohrožení života
 7. Počkat na příjezd záchranářů (složek IZS) a postupovat podle jejich pokynů

Poskytnutí první pomoci

Pokud je zraněný při vědomí, dýchá a výrazně nekrvácí – nesmí se s ním manipulovat

U těchto případů pomáhá, když si se zraněným povídáte, abyste věděli, jestli se jeho stav nezhoršuje. Zavolejte pomoc, případně přikryjte zraněného, ať mu není zima a počkejte na záchranku.

Pokud je poškození v bezvědomí

 • Kontrola závažných krvácení a základních životních funkcí (dech a pulz)

Závažné krvácení

 • Masivní krvácení zastavíme stlačením rány a použitím tlakového obvazu nebo jiné savé látky, kterou máme k dispozici (v případě potřeby i tričko apod.)
 • Pokud je v ráně nějaký předmět, necháme ho v ní. Pokud bychom ho vytáhli, tekla by krev ještě více. V těchto případech ovážeme ránu kolem tohoto předmětu.
 • Při poranění rukou nebo nohou je zvedneme nad úroveň srdce. Tím krvácení zpomalíme.
 • Zaškrcení provádíme jen u amputace, otevřené zlomeniny, nebo pokud nepřestává masivní krvácení i při použití tlakového obvazu nebo jeho náhrady.

Resuscitace (srdeční masáž)

 • Tlukot srdce zraněného nekontrolujeme (nemusíme ho správně poznat), resuscitaci provádíme vždy, pokud je zraněný v bezvědomí a nedýchá nebo dýchá nepravidelně.
 • Je-li zraněný v bezvědomí poznáme také tak, že ho štípneme apod. a on nereaguje.
 • Zraněný musí vždy ležet na zádech s mírně zakloněnou hlavou, aby mohl volně dýchat.
 • Resuscitace se provádí stlačováním hrudníku oběma rukama (natažené paže, propnuté lokty, propletené prsty, hrana spodní dlaně by měla ležet na hrudní kosti) cca 100–110 krát za minutu do hloubky cca 5 cm (u dětí cca 1/3 hloubky hrudníku). Důležité je po každém stlačení hrudní kost úplně povolit, tj. neudržovat ji stále částečně stlačenou, aby mohlo srdce správně pracovat.
 • V kombinaci s umělým dýcháním se nepřímá masáž srdce provádí v poměru 30 stlačení / 2 vdechy.

U dětí se musí jako první provést „vypuzovací manévr“, tzv. úder do zad pro uvolnění dýchacích cest a 5 vdechů. Poté začít s resuscitací, která se u dětí provádí v rytmu 30 stlačení hrudníku / 2 vdechy.

U dětí do cca 1 roku dýcháme do úst i nosu najednou (vzhledem k velikosti dítěte). Resuscitace se u dětí podle jejich věku, resp. velikosti provádí jednou nebo dvěma rukama a u novorozenců většinou jen dvěma prsty.

Resuscitaci je nutné provádět VČAS a BEZ PŘERUŠENÍ až do „oživení“ zraněného nebo příjezdu záchranky.

Dýchání

 • Dýchání zjistíme přiložením ucha nebo ruky k ústům nebo položením ruky na vrchní část břicha (trojúhelník).
 • U zraněného je nutné hlídat také pravidelnost a hloubku dýchání.
 • Pokud zraněný nedýchá, uvolníme dýchací cesty mírným zakloněním hlavy a zvednutím brady vzhůru (při ležení zraněného na zádech). Pokud má zraněný něco v ústech nebo krku, odstraníme to např. vytažením nebo úderem ruky do zad (zraněný ve stoje).
 • Umělé dýchání se provádí v rytmu 1 vdech za 1 s do úst (nejlépe přes roušku) při zacpaném nosu zraněného. Při výdechu zraněného nos uvolníme a můžeme mírně stlačit hrudník. Umělé dýchání děláme do obnovení dýchání zraněného nebo příjezdu záchranky.

Ošetření dalších zranění

Pokud není nikdo v ohrožení života, můžeme ošetřit další zranění – zlomeniny, odřeniny apod.

 • Vyčistit rány a ošetřit
 • Zafixovat zlomeniny a poranění kloubů
 • Chladit a sterilně ošetřit popáleniny
 • Zajistit teplo zraněným

Lidství a zákon

První pomoc poskytne bez přemýšlení snad každý. Záchrana lidského života je samozřejmostí.

Pokud by někdo nechtěl poskytnout první pomoc, je to nejen nelidské, ale také protizákonné. Neposkytnutí první pomoci v nouzi je trestným činem s možným vězením až na 2 roky.