Rys ostrovid

Jak vypadám

Jsem největší evropskou kočkovitou šelmou, s délkou těla až 120 cm, délkou ocasu 17–24 cm, výškou v kohoutku až 70 cm a hmotností do 36 kg. Charakteristickým znakem jsou trojúhelníkovité uši s černými chomáčky chlupů na konci (tzv. chvostky) a krátký, jakoby uťatý ocas s černým koncem. Mé zbarvení je velmi variabilní, obecně lze ale říci, že čím dále na sever žiji, tím světlejší mám srst, abych byl co nejlépe maskován v zasněžené krajině. Základní barva je šedá se žlutavým až rezavým zabarvením a s hnědými až červenohnědými skvrnami. Zimní srst mám podstatně delší a hustší, s méně výraznou skvrnitostí. Středem hřbetu se často táhne tmavý pás, břicho mám zřetelně světlejší až bílé.

Jak žiji

Jsem aktivní hlavně za soumraku, na odlehlých lokalitách i přes den, kdy se rád sluním. Obyčejně však v průběhu dne odpočívám ve skalních úkrytech nebo v houštinách. Výjimkou je období říje (únor až březen), kdy jsem aktivní během celého dne. Žiji samotářsky, jen v době páření se zdržuji se samicí. V květnu až červnu rodí samice 2–4 slepá mláďata. Ta zůstávají ve společnosti matky až do další říje, matka je zprvu krmí a posléze učí lovit. Dožívám se nejvýše 14–17 let.

Čím se živím

K číhání často používám vyvýšená místa, odkud kořist vyhlížím, nejčastěji na okraji houštin. Lovím hlavně spárkatou zvěř, především srnce, muflony či kamzíky, méně již jeleny či prasata. Občas také drobné hlodavce a zajíce, příležitostně jsou mou kořistí lišky, kočky, ptáci, obojživelníci, hmyz a někdy i hospodářské zvířectvo.

Kde mě potkáte

Jsem nejpočetnější velkou šelmou přirozeně se vyskytující na území ČR a vlastně jedinou, která zde zakládá stálé populace. Narazíte na mě na severovýchodní Moravě (Beskydy, Javorníky, Vsetínské vrchy), v Hrubém Jeseníku či v jihozápadních Čechách (Český les, Šumava, Novohradské hory), dále v Brdech, Labských pískovcích, v Českém Švýcarsku a v Lužických horách. Nejčastěji obývám smíšené a jehličnaté lesy středních a vyšších poloh, pokud možno s bohatým podrostem a skalními útvary. Jsem zvláště chráněný, silně ohrožený druh. V České republice jsem od roku 1975 celoročně hájený, případné škody mnou způsobené hradí stát. CITES mě zařazuje mezi druhy, se kterými nelze obchodovat.

Zajímavosti

Mám výborný zrak. Za denního světla jsem schopen rozeznat hlodavce na 75 m, zajíce na 300 m a srnce na 500 m.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.