Ježek západní

Jak vypadám

Se svou délkou 22–27 cm a hmotností mezi 0,9 až 1,3 kg jsem o něco větší než můj příbuzný, ježek východní. Na světlé hlavě mám tmavý pruh, který se táhne od čenichu k očím a má tvar písmene V. Bříško mám šedohnědé až šedé s podélnou hnědou skvrnou. Bodliny, kterých mám na těle až 8 500, jsou uhlazené, stejnoměrně světle a hnědě pruhované, směřující dozadu a dlouhé 20–30 mm.

Jak žiji

Spolu s ježkem východním jsem jediný zástupce čeledi ježkovitých v ČR. Jsem samotář, kromě období rozmnožování. Aktivní jsem v noci, kdy můžete slyšet moje funění a dupání. Během dne odpočívám ve svém hnízdě vystlaném trávou a umístěném v méně dostupných místech, např. pod kameny nebo mezi kořeny stromů. Pokud se něčeho vylekám, např. lišky či psa (mí predátoři), schoulím se do bodlinaté koule, která většinu živočichů odradí. Umím dobře plavat, šplhat, a pokud musím, tak dokáži i poměrně rychle běhat. Nepříznivé zimní období přečkávám hibernací (zimním spánkem), do které upadám v říjnu, a která trvá většinou až do dubna. Pářím se od května do října, přičemž se se samicí honím, koušu ji, narážím do ní, prskám a syčím a vyčkávám na její svolení k páření. Samice rodí obvykle jednou ročně 4–6 mláďat. Mláďata jsou holá, slepá a bez bodlin. První bílé a měkké bodlinky jim začínají vyrůstat už hodinu po porodu. Do bodlinaté koule se dokáží schoulit po 11 dnech a vidět začínají již po dvou týdnech života. V přírodě se dožívám nejvýše 6–7 let.

Čím se živím

Ačkoli jsem všežravec, dávám přednost především živočišné stravě, zvláště pak bezobratlým živočichům, mezi které patří slimáci, žížaly, brouci nebo jiný hmyz. Nejraději ze všeho mám žížaly. Někdy dostanu chuť i na žáby, hady, malé hlodavce, ptačí vejce nebo zdechliny. K hledání potravy využívám výborně vyvinutý čich.

Kde mě potkáte

Žiji na okrajích lesů, na pasekách, v křovinách, v parcích a zahradách nebo ve městech. Najdete mě v podstatě na celém území ČR, kterou obývám od nížin až po 800 m n. m., výjimečně až 1 100 m n. m.

Zajímavosti

Za noc dokáži spořádat až 150g masa.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.