Žlabatka dubová (listová)

Jak vypadá

Blanokřídlý hmyz o velikosti 3 až 4 mm, černé až černohnědé barvy, připomínající malou vosičku. 

Zdroj: fotoarchiv Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, autor Jakub Beránek

Jak žije

Dospělé partenogenetické samičky se líhnou v zimním období. Za příznivého počasí opouští hálku a do adventivních pupenů kmene a větví kladou neoplozená vajíčka. V místě kladení začne vznikat drobná, oválně protáhlá pupenová hálka. Ta je nejprve červenavá, později sametově fialová, asi 3 milimetry velká. Z hálek se v průběhu května a června líhnou drobní dospělci obojího pohlaví. Oplozené samičky kladou vajíčka do listových nervů na spodní straně listů, kde následně vzniknou nápadné, kulovité, listové hálky velikosti až 26 mm, s larvou uvnitř. Celý vývoj larvy, včetně kuklení, probíhá v kulovité komůrce ve středu hálky. V každé hálce se vyvíjí pouze jedna larva.

Čím se živí

Saje na listech dubu.

Kde se vyskytuje

Dubové lesy, parky a zahrady. V ČR běžný druh.

Čím je významný

Při silnějším výskytu snižuje estetický význam dřevin. Nepředstavuje však vážné riziko. Hálky (duběnky) byly hlavním zdrojem taninu při výrobě tzv. duběnkového inkoustu.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.