Korovnice smrková

Jak vypadá

Mšice s délkou těla kolem 2 mm. Tělo je pokryto hustým povlakem z krátkých bílých voskových vláken. Neokřídlená je žlutavě zelená, okřídlená okrově žlutá.

Zdroj: fotoarchiv Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, autor Adam Véle

Jak žije

Má jednoletý generační cyklus, během něhož zůstává na jednom hostiteli – smrku. Neokřídlené zakladatelky, které vznikly z neoplozených vajíček, přezimují v larválním stadiu na bázi terminálních pupenů mladých smrků. Dospělé kladou vajíčka a sáním způsobují vznik ananasových hálek, v nichž se vyvíjí následující potomstvo. Komůrky hálek se otevírají v srpnu a okřídlené mšice letní generace osidlují další větve smrku, kde sají a kladou vajíčka. Po několika dnech se líhnou larvy, které přezimují.

Čím se živí

Saje na jehlicích smrku.

Kde se vyskytuje

Smrkové lesy.

Čím je významný

V ČR je nejvýznamnější skupinou savého hmyzu vyskytujícího se na jehličnatých dřevinách. Při sání vytváří na jehlicích hálky a někdy dochází k odumírání výhonů v důsledku sekundární infekce.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.