Obaleč dubový

Jak vypadá

Drobný motýl s rozpětím křídel 18–24 mm. Od ostatních druhů obalečů se snadno rozezná díky bledě zeleným předním křídlům, které jsou lemovány žlutobílými třásněmi. Zadní křídla jsou světle šedá. Housenky jsou zelené s černohnědou hlavou a zelenavým až tmavě hnědým štítkem. Tělo mají pokryté tmavými bradavkami s dosti dlouhými chloupky. Dorostlé dosahují téměř 20 mm. Kukla je zpočátku zelená, později velmi temně hnědá.

Zdroj: fotoarchiv Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, autor Jakub Beránek

Jak žije

Motýli se rojí od konce května do konce června. Samičky kladou vajíčka po dvojicích na drsná místa, nejčastěji do paždí větviček. Vajíčka překrývají slizem, který časem zčerná. Vajíčka jsou tak velmi nezřetelná. Po přezimování se z nich, na přelomu dubna a května, líhnou housenky, které se prožírají mezi šupinami do narašených pupenů. Do uzavřených pupenů nedokáží proniknout, a tak pokud do týdne nenaleznou vhodně narašený pupen, hynou. Později housenky stáčejí, přehýbají a spřádají listy, mezi nimiž se ukrývají a zpravidla i kuklí.

Čím se živí

Housenky se živí rašícími lístky a listy.

Kde se vyskytuje

Teplé dubiny a lužní lesy.

Čím je významný

Obaleč dubový a jeho housenky způsobují při přemnožení rozsáhlé holožíry, které postupují od vrcholu koruny dolů. Za vlhkého počasí se odlistěné duby brání tvorbou jánských prýtů, které jsou často napadány padlím.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.