Pestrokrovečník mravenčí

Jak vypadá

Na první pohled připomíná mravence. Délka shora silně zploštělého těla je 7–10 mm. Štít a spodní strana těla je výrazně červená, hlava a nohy černé. Krovky jsou červeně, bíle a černě pruhované. Larva je růžově žlutá se silně chitinizovanou přídí a dvěma chitinizovanými trnovými výběžky na konci těla.

Zdroj: fotoarchiv Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, autor Jiří Synek

Jak žije

Jedná se o poměrně hojný druh. Je velmi pohyblivý, aktivně loví kůrovce lezoucí při rojení po kmenech stromů. Také larva je velmi hbitá. Dospělci se brzy na jaře líhnou z kukel, které přezimovaly pod kůrou. Nejaktivnější jsou v teplých jarních dnech, kdy bývá aktivita kůrovců největší.

Čím se živí

Dospělec za den spořádá několik (především samiček) kůrovce. Larvy se živí vajíčky, larvami i kuklami kůrovce.

Kde se vyskytuje

Vyskytuje se od nížin do hor často na složeném metrovém dříví.

Čím je významný

Spolu s pestrokrovečníkem větším je užitečný lovem kůrovců i jejich larev.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.