Krasec lesní

Jak vypadá

Tělo je dlouhé 13–18 mm a směrem k zadečku se zužuje. Brouk je převážně zelený, ve slunečním svitu získává namodralý kovový lesk. Hlava, hruď i krovky jsou zbarveny stejně. Velké oči jsou hnědo-oranžové. Vnější kostra je velmi tvrdá a silná. Tykadla jsou krátká. Některé druhy krasců jsou vybaveny teplotním čidlem, které jim umožňuje objevit lesní porosty po požáru, které jsou pro ně vhodným místem pro páření a kladení vajíček. Larvy jsou bělavé, bez očí a bez noh, první hrudní článek mají silně rozšířený a plochý.

Zdroj: fotoarchiv Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, autor Jiří Synek

Jak žije

Larvy žijí pod kůrou, ve dřevě pařezů nebo v čerstvě poražených stromech, především ve smrcích. Vývoj larev je dvouletý.

Čím se živí

Dospělci se živí pylem květů, larvy vyžírají chodbičky mezi kůrou a dřevem stromů.

Kde se vyskytuje

Především jehličnaté lesy.

Čím je významný

Zařazen v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.