Roháč obecný

Jak vypadá

Samec dosahuje délky 37 až 75 milimetrů a vyznačuje se mohutnými kusadly, které připomínají parohy, a kterými spolu samci zápasí. Samice jsou 30 až 45 milimetrů velké, mohutná kusadla jim chybí. Hlava a štít jsou černé, krovky lesklé, tmavě hnědé.

Zdroj: fotoarchiv Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, autor Jakub Beránek

Jak žije

Vyskytuje se od poloviny května do konce července v dubových, ale i smíšených lesích. Za teplých večerů brouci poletují s hlasitým bzukotem. Přes den se roháči rádi zdržují na kmenech, ze kterých prýští stromová šťáva, která broukům chutná. Samice kladou svá vajíčka do trouchnivějících pařezů a kmenů dubů. Larvy se zprvu živí humusem, později žerou ztrouchnivělé dřevo. Vyvíjejí se 3 až 5 let a dosahují délky 10 centimetrů. Už na kukle je patrné, podle zřetelných "parohů", zda brouk bude samec.

Čím se živí

Larvy se živí ztrouchnivělým dřevem, dospělci mízou stromů.

Kde se vyskytuje

Teplé doubravy a smíšené lesy. Často ho však najdeme i v městských parcích. Nejhojnější je na jižní Moravě, dále pak v severozápadních a středních Čechách.

Čím je významný

Největší evropský druh brouka. Je zapsán v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.