Chroust maďalový

Jak vypadá

Mohutný brouk velikosti 20–25 mm, s hnědým štítem, a o něco světlejšími, lehce pýřitými krovkami, které jsou nevýrazně podélně žebrované. Na hlavě má vějířovitá tykadla. Larvy, tzv. ponravy, dorůstají velikosti 40–50 mm. Jsou masité, bělavě nažloutlé a obloukovitě zakřivené.

Zdroj: fotoarchiv Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, autor Petr Kapitola

Jak žije

Vývoj do dospělosti trvá čtyři roky. Dospělci se objevují koncem dubna a v první polovině května a téměř okamžitě se páří. Oplodněné samičky vyhledávají otevřené plochy s nízkou vegetací. Na vhodných místech se zahrabávají do země, kde v hloubce 10–25 cm kladou špinavě bílá až žlutavá, podélně oválná vajíčka. Poté se opět vrací na hostitelské dřeviny, kde pokračují v žíru. Po jeho ukončení odlétávají klást druhou, méně početnou snůšku vajíček. Po ukončení rozmnožování brouci hynou. Na přelomu června a července se líhnou larvy (ponravy), které se živí jemnými kořínky. Starší larvy okusují tenčí kořínky a na silnějších kořenech kůru. V závislosti na klimatu trvá jejich vývoj 3–4 roky. Ponravy se po ukončení vývoje kuklí v hloubce 30–40 cm. Noví brouci se líhnou na konci léta, ale komůrku opouštějí až na jaře dalšího roku.

Čím se živí

Dospělci se živí listy stromů (hlavně duby, habry, javory, topoly či břízy), jejich larvy kořínky bylin, travin a stromů.

Kde se vyskytuje

V teplých nížinných oblastech ČR, především ve středních a východních Čechách a na jižní Moravě.

Čím je významný

Larvy svým žírem na kořenech vážně poškozují sazenice, přirozené obnovy, mladé lesní porosty a není výjimkou ani odumírání desetiletých dřevin. Při silném výskytu dospělci způsobují holožíry, kdy na stromech z listů zůstávají pouze středové žilky.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.