Obaleč modřínový

Jak vypadá

Motýl s úzkými, dlouhými předními křídly světlešedé barvy, hnědým mřížkováním a tmavě hnědými skvrnami a proužky. Zadní křídla jsou široká, hnědošedá. Křídla jsou lemována šedými třásněmi. Rozpětí křídel je 18– 20 mm. Housenky s černou hlavou jsou zprvu černavě zbarveny, později barva přechází do špinavě zelené s třemi podélnými temně zelenými pruhy. Dorůstají délky 10–12 mm. Kukla je hnědá, asi 8 mm dlouhá.

Jak žije

Motýli se rojí koncem června až července. Přes den dospělci sedí se střechovitě složenými křídly a aktivní jsou až navečer, kdy poletují kolem korun stromů. Oplodněná samička klade žlutavá vajíčka ve skupinkách po 3–6 kusech nejčastěji do přeslenů větviček, kde vajíčka poté přezimují. Příští jaro, v době rašení smrkových výhonků se líhnou housenky, které ožírají čerstvě rašící jehličí. Během žíru, který trvá asi jeden měsíc, ožírají housenky vyrašené výhonky od vrcholu koruny směrem dolů. V druhé polovině června se housenky spouští po vláknech k zemi, kde se kuklí v hrabance. Motýl se líhne po cca 14 dnech.

Čím se živí

Housenky ožírají čerstvě rašící jehličí.

Kde se vyskytuje

V jehličnatých porostech v celé ČR.

Čím je významný

Může způsobit kalamitní poškození jehličnanů, kdy žírem dochází ke snížení asimilační plochy stromu. Významnými přirozenými nepřáteli jsou lumci, lumčíci a chalcidky.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.