Krajník pižmový

Jak vypadá

24–30 mm velký brouk. Barevně variabilní, obvykle na štítě a spodní straně těla kovově modročerně zbarvený, s širokými zlatozelenými lesklými krovkami, které jsou podélně rýhované, na okrajích zlatočervené. Brouci vylučují z ústních orgánů tekutinu, která typicky páchne.

Zdroj: fotoarchiv Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, autor Jiří Synek

Jak žije

Brouk je schopen letu, ale bývá obvykle vázán na vyhovující biotop, kde při přemnožení potravy může být soustředěn i ve větším množství. Je dravý, velmi čile se pohybuje a aktivně pronásleduje kořist. Leze po stromech, stejně tak i jeho larva. Aktivní je především v noci. Samice klade 100 až 600 vajíček, z nichž se po 3 - 10 dnech líhnou larvy, které jsou rovněž neobyčejně dravé. Larva se vyvíjí 2 - 3 týdny. Koncem června se larvy kuklí v zemi. Brouci se líhnou během září, ale na povrch vylézají až na jaře dalšího roku. Dožívají se 2 - 4 let.

Čím se živí

Hmyz, housenky a kukly škůdců (např. bekyně velkohlavá, můra sosnová).

Kde se vyskytuje

Listnaté i jehličnaté lesy sušších a teplejších oblastí ČR.

Čím je významný

Je velmi účinným regulátorem přemnožených populací škůdců, larva sežere během vývoje až 40 housenek, dospělec v jedné sezóně až 400 housenek. Patří mezi nejužitečnější brouky lesa. Je chráněný.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.