Hrobařík obecný

 Jak vypadá

Brouk velký 12–22 mm, který má charakteristické, napříč oranžovo-černě páskované krovky. Toto výstražné zbarvení značí, že produkuje obranné chemické látky, a proto se mu predátoři vyhýbají. Tykadla jsou černá, s posledními třemi články tykadlové paličky opět oranžovými.

Zdroj: fotoarchiv Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, autor Jiří Synek

Jak žije                                                                                          

Ke kladení vajíček dochází na jaře a v létě, rodiče vylíhlé larvy zprvu krmí (u brouků naprosto výjimečná péče o potomstvo), posléze se larvy pustí do koule stočené mršiny samy. Nakonec se v blízkosti mrtvoly zakuklí. Přezimují imaga. Dospělí jedinci zahrabávají za pomoci čichu nalezené mrtvolky (převážně drobných savců a ptáků) do země a kladou k nim vajíčka, čímž zajišťují svým potomkům dostatek potravy. Dalšími zajímavostmi jsou souboje o tyto mrtvolky, pokud se nad nimi sejde více párů, a symbióza hrobaříků s dravými roztoči, kteří se na dospělých broucích často nacházejí, nejsou tedy jejich parazity. Roztoči se živí vajíčky a larvami much, čímž snižují potravní konkurenci pro larvy hrobaříků, a zároveň získávají zvýšenou mobilitu. Dospělí brouci hledají potravu (čerstvou mršinu) pomocí čichu, případně se samice orientuje také podle feromonu vylučovaného samcem, který už vhodnou mrtvolku objevil.

Čím se živí

Dospělí brouci jsou převážně draví a živí se larvami hmyzu žijících na mrtvolkách malých zvířat, případně na hnijících houbách. Larvy hrobaříků a samice v době péče o potomstvo jsou nekrofágní.

Kde se vyskytuje

Pole, louky, okraje lesa.

Čím je významný

Jejich význam v přírodě je nezastupitelný. V roli zdravotní policie totiž zabraňují šíření choroboplodných zárodků z uhynulých drobných živočichů.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.