Lýkožrout smrkový

Jak vypadá

Brouci jsou 4,0–5,5 mm velcí, lesklí, černohnědí, s válcovitým tvarem těla. Záď krovek je zkosená, s matnou prohlubní. Mezirýží krovek není tečkované. Celé tělo je řídce pokryto jemnými, dlouhými, žlutavě rezavými chloupky. Vajíčka jsou drobná, oválná, leskle bělavá, v průměru 0,6–1 mm velká. Larva je bělavá, rohlíčkovitá, beznohá, se silně chitinizovanou žlutohnědou hlavou. Čerstvě vylíhlá larva měří kolem 2 mm, dorostlá pak 5–7 mm. Kukla je volná, bílá, 5–6 mm dlouhá, na zadečku zakončená 2 krátkými trny. Požerek je hvězdicovitý, složený z 1–3 matečných chodeb. Matečné chodby jsou rovné, rovnoběžné s podélnou osou kmene, 6–12 cm dlouhé, s několika nepravidelnými větracími otvory. Larvové chodby jsou kratší, do 6 cm dlouhé. Snubní komůrka je poměrně výrazná, 5x5 mm velká.

Zdroj: fotoarchiv Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, autor Jakub Beránek

Jak žije

Jarní rojení brouků začíná na přelomu dubna a května, za příznivého počasí však může nastat již začátkem dubna; ve vyšších polohách pak až v 2. polovině května. Samečci nalétávají na stromy, vyhlodávají snubní komůrky a lákají samičky. Oplodněné samičky pak vyhlodávají matečné chodby, v nichž kladou postupně vajíčka. Z vajíček se za 1–2 týdny líhnou larvy. Po 2–7 týdnech, v závislosti na teplotě, dokončují larvy svůj vývoj a na koncích svých chodeb se kuklí. Mladí brouci prodělávají po vylíhnutí zralostní žír, a to buď přímo v požerku, nebo přelétávají na jiné kmeny či pařezy, do jejichž kůry se zavrtávají.

Letní rojení brouků
2. generace probíhá zhruba od poloviny června do počátku srpna. Případná třetí generace se rojí na přelomu srpna a září. Přezimují larvy, kukly nebo dospělci. Dospělci přezimují buď přímo v požerku, nebo jinde pod kůrou, případně v hrabance.

Čím se živí

Dřevo napadených smrků.

Kde se vyskytuje

Plošně na celém území ČR.

Čím je významný

Významný škůdce smrkových porostů. Přednostně napadá odumírající a odumřelé stromy, avšak při přemnožení napadá i zdravé stromy a je schopen poškodit rozsáhlá území smrkových porostů.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.