Střeček hltanový

Jak vypadá

Moucha vajíčkovitého tvaru, černě zbarvená s červenožlutě ochlupaceným zadečkem. Podobá se malé masařce. Struska (larva) žlutá, kukla černá, soudečkovitého tvaru s drsným povrchem.

Jak žije

Samička během května až července oblétává hlavy srnčí zvěře a do větrníku jim vstřikuje mladé strusky. Ty se zdržují v nosních a hltanových dutinách pomocí háčků a způsobují zvěři záněty, kašel a funění. Vyzrálé strusky vypadávají z větrníku v březnu a dubnu a kuklí se v hrabance. Po cca 4 týdnech se z kukel líhnou dospělci.

Čím se živí

Živí se výměšky nosní sliznice napadené zvěře.

Kde se vyskytuje

Světlé porosty a okraje lesa.

Čím je významný

Parazituje na srnčí zvěři, způsobuje jí obtíže s polykáním a dýcháním a zvěř celkově oslabuje. Při silném napadení se zvěř dusí. Nemocné kusy je nutno zastřelit.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.