Pilořitka velká

Jak vypadá

Tento blanokřídlý hmyz se podobá vose. Samičky v dospělosti dorůstají velikosti až 44 mm. Hlava a hruď je černě zbarvená, zadeček je žlutavý, s fialově černými prostředními články. Tělo samičky je zakončeno dlouhým kladélkem. Sameček je menší, cca 32 mm dlouhý, převážně černý, s červenavě zbarveným zadečkem. Bělavě zbarvená larva bez očí má tři páry kratičkých hrudních nožiček a poslední článek těla zakončený hnědavým trnem. Kukla je žlutobílá, velmi podobná dospělému hmyzu.

Zdroj: fotoarchiv Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, autor Jakub Beránek

Jak žije

Nejhojněji poletuje v červnu a červenci. Samičky vyhledávají čerstvě poražené nebo poraněné stromy (hlavně smrky, jedle a modříny) a kladélkem do hloubky 5–10 mm kladou do dřeva 4 až 8 vajíček. Celkově nakladou v sezóně až 350 vajíček. Válcovité bělavé larvy (larvy bývají dlouhé okolo 30 milimetrů a na konci těla mají trnové zakončení) vyhlodávají v dřevě chodbičky, které ucpávají drtí. Taková chodbička může být až 80 centimetrů dlouhá. Teprve po dvou až třech letech se zakuklí. Dospělý hmyz se prokousává ven, často až ze zpracovaného dřeva.

Čím se živí

Larvy se živí dřevem napadeného jehličnatého stromu.

Kde se vyskytuje

Převážně jehličnaté lesy.

Čím je významný

Technický, ale i fyziologický škůdce jehličnatých stromů, neboť napadené stromy chřadnou.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.