Ptačí zob obecný

Hustě rozvětvený 2 – 4 m vysoký vzpřímený keř s hustou povrchovou kořenovou soustavou.

Letorosty jsou zvláště u stříhaných keřů dlouhé prutovité. Starší větévky tmavě šedé až šedohnědé. Pupeny jsou kuželovitě vejčité, zpravidla šikmo, vstřícné. Listy kopinatého tvaru, slavě kožovité, celokrajné, až 6 cm dlouhé.

Oboupohlavní bílé až žlutavé, ne pro každého příjemně vonící, čtyřčetné květy 5 mm v průměru. Jsou seskupeny ve vzpřímených hroznovitých latách až 8 cm dlouhých. Rozkvétají v červnu. Plodem je černá lesklá bobule asi 5 – 6 mm velká s modrofialovou dužninou, s 1 – 2 podlouhlými hnědofialovými semeny, které dozrávají v říjnu. Plody jsou uspořádány v hroznovitých latách.

Roste zejména v teplejších nížinách až pahorkatinách. Dosti hojný je v hájích, v lužních lesích a svěžích doubravách. Je polostinný, k suchu je značně odolný, na čerstvých půdách se mu ale daří nejlépe.

V okrasném zahradnictví se používá především na živé tvarované ploty. Má několik odrůd. Krásné jsou stálozelené druhy. Dobře se rozšiřuje dřevitými řízky. Jak již název napovídá, jeho plody jsou vítanou zimní potravou zpěvného ptactva.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.