Brusnice borůvka

Keřík s plazivými kmínky a vodorovnými kořeny, dorůstající výšky až 50 cm.

Zelené, žlábkovitě ostrohranné lysé větvičky. Listy jemně pilovitě, drobné, podlouhle eliptické, na zimu opadavé.

Výrazně kulovité, zeleně růžové, jednotlivé, obojaké květy s kratičkými cípy. Kvete podle nadmořské výšky a stanoviště od května do června. Někdy mohou být květy poškozeny pozdními mrazy. Plodem je černá, modravě ojíněná bobule, zrající od července do září.

Vyskytuje se hojně ve světlých, zvláště borových a smrkových lesích, na humózní, nepříliš suché půdě od nížin až do horského pásma. Častá i na víceletých odlesněných plochách, okrajích lesů, remízků, mezích a křovitých terasách pastvin.

Poskytuje velmi vyhledávané, chutné a zdraví prospěšné plody – borůvky. Plody a listy se rovněž svírají jako účinná léčivá droga. Pozor při sběru na záměnu s bobulemi vlochyně, lidové zvanými opilky. V zahrádkách se pěstují vyšší keřovité druhy pocházející ze severní Ameriky.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.