Borovice kleč (horská, kosodřevina)

Poléhavý keřovitý vzrůst, někdy až nižšího stromovitého tvaru.

Šedo až hnědočerná šupinatá borka. Pupeny podlouhle vejčité, silně zasmolené, asi 6 mm velké. Zelenavé, lysé výhony, jehlice 2 – 5 cm dlouhé, zelené, rostou ve svazečku po 2, zřídka po 3, hustě obrůstají větvičky.

Samičí květy zlatožluté, až 15 mm dlouhé. Šišky rostou jednotlivě nebo v přeslenech po 2 – 4. Jsou přisedlé nebo jen krátce stopkaté, vejčitého až kuželovitého tvaru. Štítek šupin s pupkem uprostřed. Rozevírají se většinou až na jaře třetího roku. Světle šedohnědá až temně hnědá podlouhlá semena s delším blanitým křidélkem.

Roste na horách, na skalách a hřebenech i na rašelinách. Je to dřevina světlomilná. Vyhovují jí chladné polohy, vyšší vlhkost půdy i vzduchu. Vyskytuje se v četných odrůdách a formách.

Je důležitou dřevinou půdoochrannou, zabraňuje sesuvům lavin a suťových polí. Má velmi dlouhé povrchové kořeny. V sadovnictví je ceněna, včetně četných odrůd, jako významná okrasná dřevina.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.