Sasanka hajní

Popis

Vytrvalá, 10 až 15 cm vysoká bylina s plazivým, žlutohnědým oddenkem. Květní lodyha je jednoduchá, se 3 řapíkatými, růžicově rozloženými listy. Květy 2–4 cm široké s 6–12 okvětními lístky, uvnitř bílých, z vnějšku často s červenofialovým nádechem. Uvnitř kvetu spatřujeme výrazné žluté tyčinky a pýřité pestíky. Kvete od března do května. Plody jsou malé, téměř kulovité, hustě a krátce chlupaté.

Výskyt

Vyskytuje se hojně ve stinných a vlhčích listnatých lesích, hájích, v křovinách a na loukách od nížin až po horské pásmo. Často tvoří souvislý porost hlavně na čerstvých až vlhkých humózních půdách. V teplejších oblastech a vápnitém podloží roste sasanka pryskyřníkovitá se žlutými květy a zákonem chráněná sasanka lesní, které vyhovují i sušší a lesostepní lokality. Je to především evropský druh, který východně zasahuje až po střední Povolží.

Vlastnosti, využití

Sasanka je milá bylina ohlašující nástup jara. Buďme si však vědomi, že sasanky obsahují začerstva jedovaté látky způsobující zvláště u citlivějších lidí, puchýře a u pasoucího se dobytka střevní záněty a krvavou moč.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.