Kokořík mnohokvětý

Popis

Liliovitá, 30 až 80 cm vysoká rostlina s olistěným, oblým nebo tupé hranatým stonkem. Listy má vejčité, střídavé, dvouřadé uspořádané, až 15 cm dlouhé. Bělavé, zvonkovité květy po 2–6 v úžlabních hroznech na převislých stopkách. Rozkvétá v květnu až v červnu. Plod je 1 cm široká, černomodrá, mírně ojíněná bobule.

Výskyt

V podrostu stinných lesu a hájů, hlavně doubrav a bučin, ale i v křovinách. Vyhledává čerstvé, humózní, vápnité pudy od nížin až do podhorského pásma. Rozšířen je téměř po celé Evropě. Je spolehlivým ukazatelem příznivých půdních poměrů.

Vlastnosti, využití

Podobný je Kokořík vonný – Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, který má vonné, obvykle jednotlivé květy. Setkáváme se s ním více v teplejších pahorkatinách na výhřevných vápnitých půdách a ve stepních společenstvech. V pahorkatinách až podhorském pásmu je dosti hojný Kokořík přeslenitý – Polygonatum verticillatum (L.) All. POZOR! Plody kokoříku obsahují jedovaté látky.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.