Orsej jarní

Popis

Jedna z prvních kvetoucích jarních bylin, 10–20 cm vysoká. Postranní kořeny má hlízkovité ztloustlé, lodyhy s poléhavým až vystoupavým stonkem, na kolénkách nekdy korenujícím. Již v predjarí mužeme pozorovat první prízemní lístecky, které mají srdcitý až ledvinitý tvar, jsou melce zubaté, až celokrajné, mastne lesklé, s delšími rapíky. Zárive zlatožluté, 1,5–3 cm široké kvety mají 12 protáhlých korunních plátku. Na slunných místech rozkvétá orsej již v breznu, naplno rozkvétá v dubnu až v kvetnu. K casnému rustu a rozkvetu využije doby, kdy listnaté stromy a kere ješte neraší a slunecní svetlo se dostane k pude. Množí se vetšinou vegetativne, za pomoci pacibulek, které se vyvíjejí v paždí listu. Koncem kvetna nadzemní cást této byliny odumírá a zdá se, jako by se po ní „slehla zem“. Plodem jsou nažky, které jsou obvykle zakrnelé.

Výskyt

Setkáváme se s ní nejcasteji na zastínených místech, na vlhcích stanovištích v listnatých lesích, hájích, v krovinách, na loukách, v prameništích a okrajích potucku. Roste pospolite, od nížin až do podhorského pásma. Je evropským druhem, druhotne se vyskytující i v Severní Americe.

Vlastnosti, využití

Vedle milého predjarního a jarního zjevu, signalizuje lesníkum úrodné, cerstvé humózní pudy a teplejší lokality. Pozor – starší rostliny jsou jedovaté!

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.