Plicník lékařský

Popis

Vytrvalá, 15–30 cm vysoká, drsně štětinatá bylina s rozvětveným oddenkem a listy často světle skvrnitými. Jednoduchá lodyha je zakončena vijanem nálevkovitých, červenofialových až modravých květů, rozkvétajících od března do dubna. Plodem je tvrdka.

Výskyt

Setkáváme se s ním od nížin do podhorského pásma na úrodných a čerstvých půdách, v hájích, křovinách a světlých lesích. V našich lesích roste ješte plicník horský a plicník tmavý, s neskvrnitými listy, a plicník úzkolistý. Rozšířen je téměř v celé Evropě.

Vlastnosti, využití

Patří mezi vyhledávané léčivé rostliny. Kvetoucí nať se sbírá od dubna do května. V léčitelství se využívá především proti zánětům, nemocem dýchacích cest a trávícího ústrojí a pro zvýšení sráženlivosti krve. V některých zemích se mladé listy pridávají do jarních salátu. Uplatňuje se také v okrasném zahradnictví.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.