Konvalinka vonná

Popis

10 až 30 cm vysoká vytrvalá bylina s rozvětveným plazivým, článkovitým oddenkem, z kterého vyrůstají převážně 2 listy elipticky kopinatého tvaru, na spodu objaté šupinatými pochvami. Květy rozkvétající v květnu až v červnu tvoří jednostranný hrozen. Jsou bílé, příjemné vonící. Okvětí je kulovité zvonkovité s šesti krátkými odstávajícími cípy. Plody jsou živé červené bobule obsahující 2–6 zakulacených bledé žlutých až namodralých semen.

Výskyt

Roste v pospolitých společenstvích ve světlejších listnatých i smíšených lesích, v křovinách, v luzích a na horských loukách, od nížin až po subalpínské pásmo. Zvláště ji vyhovují humózní a jílovité pudy. Je rozšířená skoro v celé Evropě, Asii a na východ sahá až do Japonska a najdeme ji i v Severní Americe, kam byla zavlečena.

Vlastnosti, využití

Přestože je prudce jedovatá (i voda ve váze s květy konvalinek je jedovatá), patří mezi prastaré léčivé rostliny. Sbírá se nať, listy i květy. Z konvalinek se získává aromatická silice používaná v parfumérii. Listy slouží i k výrobě zeleného barviva. Uplatňuje se, zvláště její vyšlechtěné formy, v okrasném zahradnictví a květinářství.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.