Jaterník podléška

Popis

Vytrvalá až 15 cm vysoká rostlina s krátkým oddenkem, z něhož vzrůstá postupně shluk dosti kožovitých, trojlaločných, srdčitých, navrchu zelených, vespod hnědočervených až fi alových listu, často setrvávajících na rostlině až do jara příštího roku. Azurové modré, někdy narůžovělé nebo bílé květy rozkvétají v březnu až květnu. Rostou jednotlivé na delších chlupatých stopkách. Výrazné květy jsou 2–3 cm široké, s 5–10 okvětními lístky a četnými bělavými tyčinkami.

Výskyt

U nás je dosti hojné rozšířená jarní hájová bylina rostoucí v listnatých lesích a křovinách v pásmu doubrav a bučin od nížin až do hor. Dává přednost čerstvým na vápno bohatých, vzdušným půdám. Rozšířena je především ve střední Evropě.

Vlastnosti, využití 

Patří mezi nejkrásnější jarní byliny, z neznalosti je někdy zaměňovaná s violkami. Často je pěstována v zahradách. Rostlina je slabé jedovatá.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.