Hrachor jarní (Lecha jarní)

Popis

Motýlokvětá, vytrvalá, až 40 cm vysoká rostlina s rýhovanými, lysými lodyhami, naspodu se zakrnělými palisty a v hořejší části s 3–6 sudozpeřenými listy, složenými zpravidla z 3 páru vejčitých, přišpičatěných, 3–7 cm dlouhých lístku, se zpeřenou nervaturou. Kvety,1,5 cm dlouhé jsou uskupeny po 3–5 v řídký hrozen a to bud v jeden koncový, nebo dvou až třech v paždí listu. Rozkvétá v dubnu až v květnu, v teplých polohách již v druhé polovině března. Koruna kvetu je motýlovitá, pětičetná, souměrná, cervenofi alová, s modravými, posléze zelenomodrými křídly. Po odkvetu se vytváří kaštanové hnědý, až 6 cm dlouhý lusk, který obsahuje až 14 semen.

Výskyt

Vyskytuje se od nížin až do hor, na čerstvých, úrodnějších, spíše alkalických půdách. Hojný je zvláště v listnatých dubových a habrodubových lesích, mýtinách a světlinách. Rozšířen je v téměř celé Evropě. U nás roste více druhu hrachoru.

Vlastnosti, využití

Je to milá jarní bylina, zkrášlující zvláště podrost doubrav a signalizující úrodnější stanoviště s vápencovým podložím. Poskytuje hlavně čmelákům první jarní pastvu.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.