Zvěř

Všeho moc škodí, dokonce i zvířat

Lesům mohou škodit i jeho živí obyvatelé jako je hmyz, houby nebo zvěř.

Lesní zvěř, zvlášť jelen, muflon nebo sika, si moc ráda pochutnává na malých stromcích. Jenže tím je poničí a ony pak špatně rostou nebo dokonce zahynou.

Aby zvěř neokusovala či jinak neničila stromy a les mohl růst, lesníci malé stromky chrání. A to buď každý stromek zvlášť nátěrem (říkáme mu repelent), který zvěř odpuzuje, nebo ochranným obalem (takový plůtek či tubus kolem každého stromku). Nebo staví ploty kolem zalesněné paseky (nazýváme je oplocenkami) a tím zajistí ochranu více stromkům najednou.

Všechno stojí peníze

Škody zvěří mohou zvýšit i neukáznění návštěvníci lesa, když se v lese projevují moc hlasitě nebo nechají svého psa běhat na volno. Obojím stresují zvěř žijící v lese. Ta se utíká schovat do mlazin a ve stresu je ožírá. Vlastník lesa pak musí škody napravit, zasadit nové stromky, postavit oplocenky... a to vše ho stojí peníze. Jenom stavba jedné malé průměrné oplocenky (a že jich staví dle velikosti svého lesa opravdu mnoho) ho stojí 15 000 Kč a další náklady vydá ještě za její údržbu. A přitom nás, návštěvníky lesa, vstup do lesa nic nestojí.

Oplocenka - oplocené místo v lese, kde jsou nově zasazené stromky chráněné hlavně před poškozením zvěří.

Lesní školka - místo, kde se pěstují semenáčky a sazenice lesních dřevin určené pro zalesnění vytěženého lesa.

Semenáček – mladá rostlina, která vyrostla ze semene

Sazenice – rostlina vypěstovaná ze semenáčků. Semenáčky se přesazují na záhony lesních školek tak, aby měly dostatek prostoru a vyrostly z nich kvalitní sazenice pro výsadbu do lesa.