Ochrana lesa

Ochrana lesa – lesnický obor, který si klade za cíl zajišťovat zachování a zlepšování zdravotního stavu lesů.

Ochranou lesa se rozumí péče o les, kterou lesníci provádí během celého života lesa. Po tuto dlouhou dobu, která více než 100 let, se lesníci snaží bojovat se všemi škodlivými vlivy, které by mohly les oslabit nebo zcela zničit.

Lesník jako doktor lesa

Lesníka můžeme přirovnat k lékaři. Řeší prevenci, bojuje s infekcí, léčí lesu neduhy, napravuje škody, stará se o jeho obnovu. I les má mezi lesníky své hygieniky, kteří řeší jeho napadení, pediatry, kteří se starají o ty nejmenší (semenáčky a sazeničky stromů), chirurgy, kteří umí odstraňovat napadenou tkáň a nahrazovat ji novou, aby se les obnovil a rostl stále.

S jakými nebezpečími pro les se lesníci nejčastěji potýkají, a jak proti nim les chrání?