Mráz

Nejvíce škodí takzvané pozdní mrazy, které přijdou na jaře, kdy již stromy nejsou tolik „otužilé“ a na nízké teploty adaptované, jako je tomu v zimě. Nejčastěji to bývá v květnu v době "ledových mužů".

Co mohou dělat proti mrazům lesníci

Ve školkách chrání semenáčky například zasypáváním rašelinou nebo kompostem.

V lese lze škody mrazem zmírnit například výsadbou vyspělých sazenic nebo vytvářením nového porostu pod ochranou (clonou) mateřského porostu.

Ledoví muži - studení bratři, co přinesou chladna, jak se patří!

Takzvaní "ledoví muži", známí Pankrác, Servác a Bonifác (12.-14. květen) často přináší vpády studeného vzduchu a naruší tak plynulý chod počasí. Mezi hospodáři to jsou asi tři nejvíce proklínaní svatí. Nejde jen o plané pověry, ale o dlouholetou zkušenost.