Námraza a ledovka

Námraza vzniká namrzáním vodních kapiček z mlhy a mžení za mrazu a větru. Ledovka je průhledný povlak ledu vznikající dopadem mrznoucích dešťových kapek na podchlazené povrchy – větve, stožáry, ploty, vozovku apod.

Námraza a ledovka dávají krajině romantický ráz, mají ale i svou zápornou stránku. Na silnicích zvyšují nebezpečí nehod, a řidiči nemají rádi ani jejich pracné seškrabávání ze skel svých aut. V lese způsobují často zlomy vršků stromů, lámání korun, ohybání stromů a vývraty (jednotlivé i skupinové). Námraza narůstá rychleji na straně obrácené proti směru větru a to tím intenzivněji, čím je vítr rychlejší. Z toho důvodu jsou nejčastěji námrazou postihovány stromy podél silnic, stromy na okrajích lesa či v mezernatých porostech.

Lesníci pěstují pevné a stabilní porosty

Výskyt námrazy s ledovkou ovlivnit nemůžeme. Cílem lesníků tedy je pěstovat co nejzdravější a nejstabilnější lesy. Ochrana proti námraze je podobná jako proti sněhu, lesníci se snaží včasnými pěstebními zásahy (prořezávkami a probírkami) zajistit, aby lesy nebyly příliš řídké nebo husté. Na okraji lesa vytváří ochranný plášť z hustě zavětvených stromů s mohutnými a hlubokými kořeny.

Ale někdy ani takové lesy nemohou nepřízni počasí odolat. Lesníci pak musí odstranit následky těchto škod. Odklidit popadané stromy a obnovit tak průjezdnost silnic, vysadit stromky nové, a zajistit nepřetržitý růst nového lesa.