Klikoroh borový

Klikoroh borový je brouk velký asi 1 centimetr. Klade vajíčka zejména do kořenů pařezů z čerstvě pokácených borovic a smrků.

Velké škody působí  dospělí brouci, kteří si po vylíhnutí pochutnávají na čerstvě vysázených malých jehličnanech, nejčastěji borovicích a smrcích.

Vyhlodané kmínky malých jehličnanů se brání roněním pryskyřice. Poraněné stromky pak rostou křivě a při větším poškození hynou. Klikorohové nejraději vyhledávají již nějak poškozené sazenice, ale při přemnožení se klidně  pustí i do větévek v korunách dospělých jehličnanů nebo jejich kořenů.

Jak lesníci les proti klikorohovi brání

Klikoroh je v příslušné vyhlášce (č. 101/1996 Sb.) zařazen mezi tzv. kalamitní škůdce, takže majitel lesa je povinen bedlivě sledovat jeho počty a zabraňovat jeho rozšiřování.

Jednou z možností obrany je například zalesňovat ne hned, ale až rok po pokácení předchozího porostu, protože brouci se nejčastěji líhnou následující rok po těžbě. Nevýhodou jsou ale zvýšené náklady na odstraňování přehoustlé buřeně, kterou je třeba před zalesněním odstranit, a také odklad zalesnění. Nejčastěji tedy lesníci preventivně ošetřují malé sazeničky - namáčejí je do tekutiny, která broukům nevoní a nechutná. Pomůže také odstranění pařezů, aby se v nich brouci nemohli vyvíjet.