Sucho

Sucho se projevuje jako nedostatek vody v ovzduší a v půdě.

Způsobuje vadnutí, usychání i odumírání jednotlivých stromů i celých skupin stromů. Sucho zvyšuje nebezpečí požárů. Suchem oslabené a strádající stromy nedokáží také odolávat útokům brouků kůrovců ani jinému hmyzu.

Mladé dřeviny jsou poškozovány více než ty starší, a větší škody napáchá sucho na jaře, kdy rašící stromy potřebují nejvíce vody k tvorbě listů a jehličí a  a ke svému růstu. Nejvíce citlivé vůči suchu jsou čerstvé výsadby.

Co zmohou se suchem lesníci?

V lesních školkách chrání semenáčky a sazenice stíněním, zavlažováním a kypřením půdy.

V lese musí dbát, aby mladé porosty byly zapojené (tzn. koruny stromů se vzájemně dotýkaly, prorůstaly a překrývaly) a aby byla odstraněna buřeň (plevel), která mladým stromkům vodu odnímá.

Nový porost pak lesníci zakládají pod ochranou dospělého lesa – mateřského (obnovovaného) porostu, který novým stromkům poskytuje zástin a nedovolí takový výpar vody z půdy.

Suchý rok 2015

Velká sucha trápila ČR např. v roce 2015, kdy mu podléhaly hlavně malé semenáčky a sazenice v lesních školkách či mladé stromky v lesích. Škody na starších porostech ale nastanou nejspíše v letech dalších, protože sucho je oslabilo, a i do budoucna tak budou méně odolné.