Lesy v ČR

Lesy pokrývají 33,1 % plochy ČR, celkem 2 613 594 ha (do této plochy by se naše hlavní město Praha vešlo téměř 54 krát). Každoročně se plocha lesů v ČR zvětší o cca 0,06 %, tj. cca 1600 ha, což je bezmála plocha třetí rozlohou největší přehradní nádrže v ČR – Želivky (1670 ha). Od roku 1966 se plocha lesů v ČR zvýšila celkem o 64 103 ha (rozloha Prahy a Plzně dohromady).

Největší lesnatost je v Libereckém kraji  - 44,9 %.
Nejmenší lesnatost je v kraji Hlavní město Praha - 10,6 %.

Vlastnické poměry lesů v České republice (Zelená zpráva 2019)

 • les54,09 % státní lesy, z toho ve správě
  • 44,71 % Lesů ČR,
  • 4,71 % Vojenských lesů a statků ČR,
  • 3,65 % Národních parků,
  • 1,02 % ostatních státních,
 • 17,17 % obecní lesy
 • 22,55 % soukromé lesy
 • 5,00 % církevní lesy 
 • 1,19 % lesní družstva a společnosti

Zastoupení dřevin v lesích (Zelená zpráva 2019)

 • les71,0 % jehličnaté lesy
  • 49,54 % smrk ztepilý
  • 16,1 % borovice
  • 1,2 % jedle
  • 3,8 % modřín
  • 0,3 % ostatní jehličnaté
 • 27,7 % listnaté lesy
  • 8,8 % buk
  • 7,4 % dub
  • 2,8 % bříza
  • 8,8 % ostatní listnaté
 • 1,3 % holiny, tzn. nezalesněné

lesRoční přírůst dřevní hmoty (Zelená zpráva 2019)

V lesích České republiky přirostlo v roce 2019 téměř 22 400 000 m3 dřevní hmoty. To je těžko uchopitelné číslo. Zkusme ho trochu „zlidštit“::

22 400 000 m3/rok, 1 866 667 m3/měsíc, 61 370 m3/den, 2 557 m3/hodinu, 42,6 m3/minutu

to znamená, že každé 3 minuty přiroste v našich lesích tolik dřeva, kolik se průměrně spotřebuje na stavbu jedné rodinné dřevostavby, tj. za 1 měsíc na 14 400 domů.

K postavení 14 400 rodinných domů je potřeba na začátku 778,4 kg smrkového semene, ze kterých se vypěstuje 15 568 000 výsadby schopných sazenic. Sazenicemi lesní dělníci osadí lesní holiny a o rostoucí porosty se pak minimálně 80 let stará několik generací lesníků.