Smrk ztepilý

Vzhled (habitus)

Statný strom se zašpičatělou kuželovitou korunou dosahující v samostatném postavení až k zemi, v zápoji do horní poloviny až třetiny, s větvemi uspořádanými v přeslenech. Je to dřevina dosti proměnlivá a vytváří více forem podle tvaru koruny, ovětvení, rašení, jakosti dřeva apod.

Kmen

Válcovitý kmen dorůstá výšek 55 m i více, na pařezu až pres 2 m průměru.

Kůra

Kůra zprvu hnědá, přecházející na dobrém stanovišti v červenohnědou, ve stáří šedohnědou šupinatě odlupčivou borku.

Kořenový systém

Kořenová soustava je mělká, talířového tvaru, na čerstvých hlinitých půdách pronikají hlavní kořeny až 2–3 m hluboko.

Je dřevinou trpící často vývraty.

Pupeny

Má vejčitě kuželovité až zašpičatělé, hnědavé, zpravidla nesmolnaté pupeny.

Prýty (větévky), listy

Výhony červeno-žlutavé až hnědé, lysé nebo jemně pýřité s výraznými polštářky jehlic. Ty jsou 10–25 mm dlouhé, 1 mm široké, na průřezu kosočtverečné, zašpičatělé. Jarní výhony mají jehlice žlutozelené, měkké. Vyzrálé jehlicí leskle zeleně zbarvené s nezřetelnými průduchy.

Květy

Zavřené samčí květy červené, při otevření žlutavé. Samicí květy jsou purpurově červené. Kvete podle vývoje počasí a stanoviště v dubnu až červnu.

Plody

Šišky válcovité, 8–16 cm dlouhé v průměru měřící 3–4 cm. Před dozráním u zelené formy světle zelené, u červené formy hnědo až fialověčervené, později přecházejí do společné hnědé barvy.

Semena

Tmavohnědé semeno 4–5 mm velké s hnědožlutými 12–15 mm dlouhými křidélkami. Zraje v témže roce v listopadu, vylétá koncem zimy nebo na jaře.

Semenáčky

Děložní lístky semenáčků v poctu 7–9 ks jsou zahnuté směrem nahoru, na obvodu jemně ostnité.

Nároky stanoviště, rozšíření

Patří mezi dřeviny pohostinné až stinné, je odolný k mrazu (v mrazových kotlinách mladé smrky mohou trpět pozdními mrazy). Má vyšší nároky na vzdušnou a pudní vlhkost. Dává přednost svěžím písčitohlinitým až hlinitým půdám. U nás se přirozeně vyskytuje od pahorkatin až po horské pásmo. V nižších polohách vyhledává chladnější a vlhcí severní a údolní lokality. Areál jeho přirozeného výskytu se nachází v severní a střední Evropě. U nás vždy tvořil významný podíl v hercynské oblasti.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.