Jírovec maďal (koňský kaštan)

Kmen

Mohutnější strom, až 25 m vysoký, s hustě větvenou, široce vejčitou korunou.

Kůra 

Červenohnědá nebo šedá až černošedá, šupinatá.

Kořenový systém

Přizpůsobuje se stanovišti. Je natolik pevný a četný, aby zajistit vzrostlému stromu stabilitu, dostatek živin a vláhy.

Pupeny

Vejčitě kuželovitého tvaru, mohutné, vícešupinaté, silně lepkavé.

Prýty (větévky)

Světle hnědé, silné letorosty, často kroužkované. Dlouleté a starší větévky tmavější.

Listy

Vstřícně postavené, až 25 cm velké, dlanitě složené, s 5 až 7 ostře zubatými bezřapíkatými lístky.

Květy

Výrazné bílé květy se žlutými nebo červenými skvrnkami ve vzpřímených až 25 cm dlouhých svícovitých hroznech. Rozkvétají v květnu.

Plody, semena

Kulovitý, ostnatý a zelený plod (slupka), až se třemi leskle hnědými semeny s okrouhlou bělavou stopou.

Semenáčky

Klíčí hypogeicky, s dělohami ukrytými pod zemí. Prvotní lístky jsou již dlanitě složené.

Nároky na stanoviště, rozšíření

Je polostinnou dřevinou, nejlépe se mu daří na úrodnějších, přiměřeně vlhkých půdách. Není naší původní dřevinou, pochází z jižní části Balkánu a Malé Asie. Pěstuje se v parcích, stromořadích, lesníci a myslivci jej vysazují pro "kaštany", které jsou krmivem pro zvěř.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.