Buk lesní

Kmen

Mohutný strom s hladkým, válcovitým kmenem a rozložitě vyklenutou korunou. Na příhodném stanovišti dorůstá výšek 30–45 m a průměru kmene až pres 1 m.

Kůra

Hladká kůra se vyznačuje šedou až bělošedou barvou.

Kořenový systém

Vytváří srdčitou kořenovou soustavu, která jej pevně zakotvuje. V mělkých půdách je zakotvení mělčí a zde muže proto trpět i vývraty.

Pupeny

Skořicovitě hnědé, vřetenovité až 1–3 cm dlouhé špičaté pupeny, dvouřadě postavené, střídavé.

Prýty (větévky)

Mladé letorosty jsou štíhlé, nejdříve bělavě až hnědě plstnaté, postupně olysávající. Zbarvují se postupně od temně olivově zelené po šedo až červenohnědou barvu.

Listy

Listy raší koncem dubna až v první polovině května. Jsou světle žlutozelené, později tmavnou. Na líci jsou tmavě leskle zelené, na rubu světlejší, při hlavním nervu bělavě chloupkaté. Někdy vytrvají na větvích dlouho do zimy. Buk opadem svého listí zlepšuje kvalitu lesních pud a dostal od lesníků název „matka lesa“.

Květy, plody, semena

Jednodomé větrosnubné květy rozkvétají v květnu, současně s rašením listu. Samčí dlouze stopkaté květy v kulovitých tvarech se rozvíjejí o trochu dříve. Pestíkovité květy jsou dvoukvěté v červenavé, vzpřímené, šupinaté a plstnaté číšce.

Do podzimu se přemění v ostnité číšky, v nichž jsou uloženy leskle hnědavé trojboké nažky – bukvice, uzrávající v říjnu.

Klíčivost si udržují půl roku, potom jejich klíčivost rychle klesá.

Semenáčky

Po vyklíčení se nejdříve vyvinou ledvinovité, svrchu leskle zelené, na spodku bělavé dělohy. Prvotní lístky jsou vejčitého tvaru, vstřícně postavené.

Nároky na stanoviště, rozšíření

Je to dřevina evropského mírného oceánického klimatypu s chladnějším létem a mírnou zimou. U nás roste zpravidla v nadmořské výšce 300–1100 m. V nižších polohách se buk stahuje na vlhčí chladnější severní svahy. Nejlépe mu vyhovují čerstvé lehčí půdy, roste i na skalnatých svazích. Buk je dřevinou pohostinnou.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.