Borovice lesní

Vzhled (habitus)

Strom dorůstající výšky až 40 m s korunou v mládí kuželovitou, později oblou a ve stáři deštníkově zploštěnou. Borovice rostoucí ve volnosti a na skalách mívají bizarní tvary.

Kmen

V dospělosti jsou kmeny až do dvou třetin výšky bez větví.

Kůra

Ve spodní části kryty tlustou šupinatě až deskovitě rozpukanou borkou.

Kořenový systém

Kořenový systém je hluboký s kulovým kořenem. Na mělkých půdách a zamokřených lokalitách vytváří mělčí zakořenění

Pupeny

Pupeny má podlouhle vejčité, přišpičatělé, červenohnědé, měkké, mírně pryskyřičnaté obalené blanitými až třásnitými šupinami.

Prýty (větévky), listy

Tuhé jehlice stojí na větévkách ve svazečku po dvou, jsou 4–7 cm dlouhé, 1,5–2 mm široké, na hranách pilovité, na ploché vnitřní straně s radami modrobelavých průduchů. Vytrvávají na stromě 2–4 roky

Květy, plody, semena

Kvete v květnu až červnu. Pylová zrnka vejčitých sírožlutých kvetu, jsou opatřena vzdušnými váčky a mohou doletět na vzdálenost až několika kilometru. Samicí načervenalé kulovité šištičky dorůstají prvním rokem asi 8 mm, druhým rokem zelenavé šišky dorůstají 4–6 cm. Potom tmavnou a semeno v nich druhým rokem na podzim dozrává, třetím rokem během zimy a na jaře vylétá.

Vejčité semeno je zbarvené od bílého odstínu až po černý, je 3–4 mm velké, se světle až červeně hnědým až 15 mm velkým křidélkem.

Semenáčky mají trojhranné neostnité dělohy v poctu 5–6 ks. Vrcholový výhonek prvního roku má ploché jehličky s jemně pilovitým okrajem.

Nároky na stanoviště, rozšíření

Borovice lesní se u nás přirozeně vyskytuje od nížin až do podhorských pásem. Je to dřevina mrazuvzdorná, slunná, snáší jak suché tak i vlhcí půdy. Roste na písčitých, ale i kamenitých a rašelinných půdách. Hluboké, kypré, vlhčí písčité půdy jsou ale pro ni nejpříhodnější. Areál borovice lesní zaujímá v různých klimatypech, mimo západních přímořských zemí, velkou část Evropy a severní Asie.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.