Dub letní (Křemelák)

Kmen

Mohutný strom dorůstající výšky 30–35 m. Ve volnosti se kmen záhy větví do mohutné rozložité koruny.

Kůra

V mládí si udržuje hladkou leskle nazelenalou nebo bělošedou kůru, ve stáří vytváří tmavší, hluboce brázditou silnou borku.

Kořenový systém

Rozvětvená kořenová soustava s hlavním kulovým kořenem zasahuje do hloubky až 5 m, je však v závislosti od půdy proměnlivá, někdy i poměrně mělká.

Dub je odolný proti větru, zpevňuje lesní porosty.

Pupeny

Pupeny světle hnědé barvy bývají na konci větví přeslenovitě nahlučené s větším konečným pupenem. Jsou pětihranné, široce vejčité až kulovité.

Prýty (větévky)

Mladé prýty jsou lehce pětihranné zeleno-červenohnědé se světlými lenticelami. Vytváří svazkové olistění.

Listy

Listy s krátkým řapíkem jsou střídavé, opakvejčité, laločnaté, naspodu mívají srdčitě vykrojená ouška (pro rozlišení dubu letního a zimního podle listu se užívá přirovnání, že dub letní nosí „pumpky“ a dub zimní „šponovky“). Listy raší v druhé polovině května. Jsou nejširší v horní třetině. Někdy zůstávají listy na stromech až do jara.

Květy

Kvete současně s rašením listu v květnu. Drobné samčí květy žlutavé barvy, v řídkých převislých jehnědách. Světlehnědé nebo nažloutlé samicí květy rostoucí po 2–5 tvoří trojčetný semeník s osní číškou a šesticípým okvětím.

Plody, semena

Plodem je válcovitá nažka – žalud, velikosti 15–40 mm, sedící ve výrazně šupinaté číšce. Žaludy rostou po 1–3 na dlouhé plodové stopce. Dozrávají koncem září nebo v říjnu.

Semenáčky

Klíčení podzemní. Při rozvíjení vytváří semenáček 5–8 primárních načervenalých lístku, později následují menší lístky normálního dubového tvaru.

Nároky na stanoviště, rozšíření

Nejlépe mu vyhovují těžší a vlhcí půdy lužních lesů a potočních náplavů nižších poloh. Výškově stoupá až do 500 m.

Často se s ním setkáváme na rybničních hrázích. Je světlomilný i v mládí snese jen mírné zastínění. Přirozeně roste v areálu od západní pres střední Evropu až po Ural. Severní hranice výskytu se nachází ve Švédsku.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.