Lípa velkolistá (širokolistá)

Vzhled (habitus), kmen

Dorůstá výšky až 35 m. V zápoji má průběžný kmen a výše nasazenou štíhlejší korunu. Jako solitéra má kmen nižší, rozvětvený do mohutné koruny. Uvádí se, že má mohutnější a rychlejší růst než lípa srdčitá a dosahuje vyššího stáří.

Často se objevují kříženci s přechodnými znaky mezi lípou srdčitou a velkolistou.

Kůra, kořenový systém

Kůra a borka podobná jako u lípy srdčité. Rovněž kořenový systém je stejný.

Pupeny, prýty (větévky)

Pupeny bývají vetší než u lípy srdčité, rovněž letorosty jsou silnější.

Listy

Proti lípě srdčité mívají vetší, na rubu trávozelené listy s chomáčky bělavých chloupku v úhlech žilek a výraznějšími žilkami třetího řádu.

Květy

Rozkvétá koncem června asi o 14 dní dříve než lípa srdčitá. Květy jsou uspořádány v 2–5 členných převislých vidlanech. Listen je 5–12 cm dlouhý.

Plody, semena

Plody jsou šedo plstnaté, tvrdé, žebernaté oříšky, dozrávající v září.

Semenáčky

Semenáčky jsou podobné semenáčkům lípy srdčité.

Nároky na stanoviště, rozšíření

Oba druhy lip a jejich míšenci se u nás vyskytují často pohromadě bez zvláštního rozlišení stanovišť. Přesto se udává, že lípa velkolistá na rozdíl od lípy srdčité dává přednost vlhčím a chladnějším svahům ve společnosti buku a je častěji zastoupena ve vyšších polohách až do 600–700 m. Na severu Evropy stěží dosahuje Baltského moře, na východě končí v západní části Ukrajiny.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.