Jasan ztepilý

Kmen

Zvláště v zápoji vytváří přímý kmen, v mládí a ve volnosti někdy vidličnatí. Koruna široce vejčitá, rozložitá. Dosahuje výšky až 40 m, s průměrem kmene v dolní části až 100 cm.

Kůra

V mládí hladká, zelenavě šedá, v pozdějších letech s podélně brázditou borkou.

Kořenový systém

Postranní kořeny sahají daleko a dosti hluboko. Na některých lokalitách je kořenový systém spíše povrchový, na jiných zase hlubší.

Pupeny

Velké, krátce kuželovité, černohnědé až černé.

Prýty (větévky)

Letorosty jsou silné, zkrácené větévky uzlovité.

Listy

Vstřícné, lichozpeřené, složené z 9 – 13 kopinatých, až 12 cm dlouhých lístků. Listová jizva půlměsícová až podkovovitá.

Květy

Malinkaté, purpurové barvy, bez korunních lístků. Mnohomanželné květy rozkvétají koncem dubna a začátkem května. Některé stromy mají jen samčí, jiné samičí květy.

Plody, semena

Plodem je až 1,5 cm dlouhá, podlouhle oválná nažka s plochým, až 8 mm širokým křídlem, zrající v září až říjnu. Nažky rostou ve svazečkovitých, převislých latách.

Semenáčky

Jazykovité dělohy s jedním, dobře viditelným středním nervem. Zůstávají na semenáčku až do podzimu. Prvotní pár listů je jednoduchého tvaru, v druhém páru jsou listy zpravidla zpeřené.

Nároky na stanoviště, rozšíření

Roste od nížin až do hor, nejčastěji však v nížinách a náplavech řek. Ve vyšších polohách vyhledává úžlabiny a údolí podél potoků. Roste i na kamenitých sutích, někdy i na vápencových suchých hřbetech. V mládí je dřevinou poloslunnou, později slunnou. Nejlépe se mu daří na úrodných, přiměřeně vlhkých půdách, nesnáší však zabahněná stanoviště se stojatou vodou. Je citlivý na pozdní mrazy, poškozující zvláště vrcholové prýty.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.