Rok v lese - ZÁŘÍ

Co se děje v lese

 • Chladná rána, zkracující se den a barvící se listí stromů jsou neklamným příznakem přicházejícího podzimu.
 • Houfují se divoké husy a odlétají na svá zimoviště.
 • Odlétá i řada dalších stěhovavých ptáků.
 • V lesích se na zimu sdružují sýkory, šoupálci, brhlík lesní a strakapoud.
 • Dozrávají bezinky, jeřabiny, žaludy a bukvice.
 • Na okrajích lesů a u cest lze ještě vidět kvést třezalku či vratič obecný, jestřábníky.
 • Většina živočichů začíná postupně vytvářet zásoby na dlouhou zimu, zvěř se intenzivně paství a postupně začíná přebarvovat.
 • Září je měsícem jelení říje, králové našich lesů, doposud ukryti v houštinách, vycházejí na volná prostranství, předvádějí svoji sílu a ušlechtilost a veškerou energii věnují zachování vlastního rodu.

Co dělají lesníci

 • Sbírají semena jedle, douglasky, vejmutovky, dubů, olše.
 • Chrání kultury před vysokou buření ošlapováním nebo ožínáním; zaměřují se rovněž na ochranu kultur před zvěří.
 • Dokončují zpracování posledních zbytků kůrovcového dříví.
 • Pokračují v kontrolách škůdců, kteří se ukrývají do půdy a tam přezimují.
 • S nastávajícím vegetačním klidem začínají s těžbou listnáčů.
 • V nahodilé těžbě zpracovávají souše, zlomy a vývraty.
 • Pokračují v probíhajících opravách a údržbě lesních cest.

Co dělají myslivci

 • Pro myslivce nastává hlavní lovecká sezóna spárkaté zvěře, začínají první společné lovy na divoké kachny.
 • Zajišťují sběr kaštanů, jeřabin, šípků, trnek, bezinek a pláňat pro krmení zvěře.
 • Po žních začínají s přikrmováním spárkaté i drobné zvěře jadrnými krmivy.

Vyzkoušejte si kvíz „Co se děje v lese – rok v lese“.