Rok v lese - DUBEN

Co se děje v lese

 • Kvete řada lesních dřevin a před jejich olistěním rozkvétají první jarní světlomilné druhy lesních bylin, objevují se violky, kyčelnice, plicník lékařský a podél potoků žluté květy blatouchů.
 • Přilétá čáp bílý, kukačka obecná a v druhé polovině dubna rorýsové.
 • Probíhá tok jeřábka, tetřívka a tetřeva.
 • Samice ptáků se připravují na kladení nebo sedí na vejcích, zvěř začíná přebarvovat a intenzivně se paství, srnci začínají označovat svá teritoria.
 • Muflonky rodí mláďata.
 • Srnci vytloukají paroží, daňci ho začínají shazovat.
 • Probíhá kaňkování tchořů.

Co dělají lesníci

 • Sbírají šišky borovice, modřínu a osiky.
 • V lesních školkách vysévají semena, vyzvedávají a školkují sazenice, vysazují řízky topolů a vrb.
 • V lesích vysazují nové stromky a provádějí nahodilou těžbu.
 • Lesníci dělají řadu ochranných opatření před hmyzími škůdci.

Co dělají myslivci

 • Práce myslivců se po zimě soustředí na vyčištění a desinfekci okolí krmelců, začíná nový myslivecký rok, probíhá sčítání zvěře a myslivci řeší hlášené škody zvěří na zemědělských a lesních porostech v průběhu zimy.
 • Loví se pouze celoročně nehájená zvěř, to znamená liška obecná a černá zvěř.

Vyzkoušejte si kvíz „Co se děje v lese – rok v lese“.