Rok v lese - ŘÍJEN

Co se děje v lese

 • Přichází babí léto, barvící se listy stromů začínají opadávat, kvetou ocúny.
 • Odlétají holubi a špačci, objevují se husy polní, můžeme pozorovat podzimní tah sluk.
 • Začíná říje daňčí zvěře a říje jelena siky, končí říje jelení zvěře.
 • Srncům začíná období shazování parůžků.
 • Přirozených zdrojů potravy pro zvěř postupně ubývá, zvěř je nucena hledat potravu na polích; začíná se shlukovat do zimních tlup.
 • Jezevci a plazi upadají do zimního spánku.

Co dělají lesníci

 • Sbírají semena dubu, buku, habru, javoru, jasanu, lip, olší, ořešáku, jírovce, břeku a některých keřů.
 • Ve školkách připravují plochy pro podzimní výsev semen jedle, douglasky, vejmutovky, javoru, buku a dubu a vysévají, zabezpečují sazenice proti mrazům.
 • Za vlhkého počasí probíhá podzimní výsadba stromů.
 • Kontrolují oplocenky výsadeb a oplocení mladých listnáčů a natírají stromky repelenty proti okusu zvěří.

Co dělají myslivci

 • V říjnu se musí myslivci věnovat přikrmování, zvěři se vytváří tukové zásoby, které rozhodují o přežití zimního období.
 • Sbírají kaštany, žaludy a bukvice a v průběhu listopadu a prosince je pak odvážejí do přikrmovacích zařízení a zpestřují jimi zvěři potravu.
 • Kontrolují technický stav přezimovacích obůrek pro zvěř.
 • Začínají první hony na bažanty a pokračují hony na divoké kachny.

Vyzkoušejte si kvíz „Co se děje v lese – rok v lese“.