Rok v lese - PROSINEC

Co se děje v lese

 • Prosinec je obdobím vegetačního klidu, stromy jsou bez listí, v lese nekvetou žádné rostliny.
 • Lesní zvěř je neaktivní a ze svých úkrytů vylézá pouze za potravou, někteří živočichové spí zimním spánkem.
 • Řada lesních ptáků, kteří u nás zůstávají přes zimu, navštěvuje krmítka u lidských obydlí, poblíž lidských sídel lze zahlédnout i jestřába lesního či krahujce obecného.

Co dělají lesníci

 • Pokračují ve sběru šišek smrku, modřínu a borovice, lípy a habru.
 • Uskladňují na zimu žaludy a bukvice.
 • Pokračují v těžbě vánočních stromků z prořezávek nebo plantáží.
 • Pokračují v ochraně kultur proti okusu a ohryzu zvěří.
 • Pokračují v těžbě listnatých sortimentů, za vhodného počasí provádíme těžbu k uvolnění přirozeného zmlazení.

Co dělají myslivci

 • S koncem hlavní lovecké sezony přichází období intenzivní péče o zvěř.
 • Myslivci končí se společnými hony, pokračují v odstřelu holé zvěře, loví zvěř černou a škodnou.
 • Zajišťují zimní přikrmování zvěře.

Vyzkoušejte si kvíz „Co se děje v lese – rok v lese“.